Föreningen är nedlagd

Vid årsmötet den 12 mars 2019 avslutades den likvidation av föreningen som startades vid årsmötet i april 2018. Likvidatorn redovisade sitt arbete och kommer nu skicka in de sista handlingarna till bolagsverket för avregistrering.

Mötet beslutade också att föreningens tillgångar ska fördelas mellan Bosebyns byalag, Perseruds byalag och Rackstad hembygdsförening.

Styrelsen tackar för sig.