Ett sista årsmöte

Nu är det dags för ett sista årsmöte i Fiber runt Racken ek. för., datum för detta är den 12 mars kl 19 i Perseruds hembygdsgård.
Redovisning av avvecklingen och beslut om utdelning av överskott är punkterna på dagordningen.

Välkomna