Status oktober 2017

Nu är fibern klar i nästan hela området!
Nu grävs längs med Gunnarskogsvägen söder om gamla affären i Öjerud.

Men det är problem med markavtalet för en fastighet som gör att kommunnnät inte kommer ner till Rackenkurvan och upp mot Spekeskogen just nu.
Kommunnät utreder just nu har man kommer att hantera problemet, ev via ledningsrätt.