Inkoppling pågår!

Knappt fyra års arbete börjar nu äntligen bära frukt. Inkoppling sker nu för fullt och 87 fastigheter har nu fått sin fiber inkopplad.
Följande lägesrapport har vi i dagarna fått från Arvika Kommunnät.

• Merparten av kanalisation är nedlagd i området.
• 91 kunder har fått fiber fram till fastigheten.
• Vi har driftsatt 87 stycken kunder i området.
• 37 st kunder matas från vår station i Degerängen.
• Stationen Racken 1 (noden vid vattenverket) är driftsatt och 50 kunder är inkopplade och i drift.
• I stammen på östra sidan Racken mellan Racken 1 och Racken 2 (noden vid Skotta) har vi blåst i stamfiber.
• Vi har planerat att starta upp Racken 2 under nästkommande vecka. (v9).
• Det gör att vi kan fortsätta med att även fibrera stammen vidare mot Sälbodagränsen och mot Årbottengränsen.
• Samtidigt fortsätter kundfiberblåsning och driftsättning med oförändrad intensitet.
• Spekeberget kommer vi att använda oss av luftopto och samordna med El om att gå i elstolparna. detta beräknas ske under mars.
• Vad det gäller övrig kvarvarande schakt så kommer det inte att ske något förrän tjälen har gått ur marken.

Det är ett rejält tekniksprång som vi nu upplever när fibern succesivt kopplas på, sitter just nu uppkopplad med nästan 250 Mbit/s uppe i skogen i närheten av Humletorpet, något som kändes mycket avlägset för några år sedan!

När ni får er fiber inkopplad kommer Midroc att installera en tjänstefördelare (CPE) till vilken du ansluter din utrustning.

När lamporna POWER, STATUS och WAN lyser är fibern aktiverad, du kan nu ansluta en dator till någon av utgångarna under tjänstefördelaren. Du kommer automatiskt att dirigeras till https://www.valjtjanst.se/ där du kan aktivera de tjänster du vill använda dig av.
När du aktiverat internet är det klokt att ansluta en router till tjänstefördelaren, dels av säkerhetsskäl (en dator ansluten direkt till tjänstefördelaren kommer att utsättas för intrångsförsök från internet) men också för att det ger möjlighet att ansluta flera olika enheter till internet, trådlöst eller via kabel till routern. Routrar finns i en mängd utföranden trådlösa och med enbart tråd. En router kan du köpa hos de flesta elektronikhandlare, det brukar också finnas möjlighet att välja att köpa en router från tjänsteleverantören.
Mer info finns även här https://www.anslutarvika.nu/wp-content/uploads/2016/05/1603-informations...

Färgen på lamporna (WAN, LAN1-LAN4) visar vilken hastighet som kommunikationen sker på. Gul lampa betyder att utrustningen som du är ansluten till klarar 1000 Mbit/s, grön lampa betyder 100 Mbit/s.

Och till er som ännu inte fått fibern aktiverad, håll ut det är på gång!