Arbetsmöte 27 maj kl 18.00

Arbetet fortsätter vi håller ett öppet arbetsmöte i Perseruds skolhus den 27 maj kl 18.00

Det vi behöver gör är att gå igenom intresseanmälningarna. Vilka mönster kan vi se? Var ska vi lägga in mer krut? osv
Vi behöver också gå igenom fastighetslistan och plocka ut vilka som är permanent boende. Det brukar vara mot antalet åretruntboende som anslutningsprocenten räknas ut.

Väl mött!

Lyckad informationskväll

70 personer kom till informationskvällen om bredband och fibernätsutbyggnad som Rackens fiberföreningen arrangerade den 15 maj. Syftet med kvällen var att alla skulle ges möjlighet att bli mer insatta i vad en fibernätsutbyggnad innebär.

Anders Johansson inledde kvällen med en presentation om varför en fibernätsutbyggnad är viktig och hur en utbyggnad skulle kunna genomföras i vårt område. Presentation

Informationsmöte 15 maj

Välkommen till en informationskväll om bredband och fibernät.
Onsdag den 15 maj kl 18.30 i Rackstad hembygdsgård är alla fastighetsägare inom Rackstad, Holm, Stålsberga, Perserud, Öjerud, Bosebyn och Ingersbyn välkomna till ett informationsmöte angående planerna på att bilda en fiberförening som ska dra fiber till alla fastigheter som vill vara med inom området.

Vi kommer att informera om våra planer och representanter från Arvika Kommun kommer informerar om kommunens bredbandsstategi och stamnätets utbyggnad.

Nu är vi i gång!

Vid ett första möte i Perseruds skolhus den 9 april beslutades att bilda Rackens fiberförening, samt att starta en förstudie för att undersöka förutsättningarna för ett fibernät runt Racken. För att finansiera förstudien kommer vi söka 20 000 kr i startpengar från Leader.

Ett av förstudiens viktigaste syften är att undersöka intresset, så vi uppmanar alla fastighetsägare runt Racken som är intresserade att fylla i intresseanmälan här på hemsidan.

Arbetsmöte

Arbetet för fiber runt Racken har startat.
Nästa träff sker i Perseruds skolhus den 25 april kl 18.00 för ett arbetsmöte med bland annat planering inför det allmänna mötet preliminärt den 15 maj.

Välkommen till Rackenfiber

Vi jobbar för att det ska byggas ett fibernät för TV, telefoni och data i området från Nedre Rackstad i söder upp till Ingersbyn i norr. För att vi på landsbygden ska få tillgång till bredband med hög kapacitet måste vi själva kavla upp ärmarna, bilda föreningar och genom eget arbete möjliggöra fiber till alla som vill vara med. På den här hemsidan kommer all information finnas för hur arbetet med ett bygga ett modernt bredbandsnät runt sjön Racken fortskrider.

Sidor

Prenumerera på Fiber runt Racken ekonomisk förening RSS