Rackenfiber på sociala medier

Rackenfiber finns nu på de största sociala medierna facebook och Twitter.

facebook
https://www.facebook.com/rackenfiber
Gilla!

Twitter
https://twitter.com/RackenFiber
Följ!

Arvika kommun bygger stamnät i egen regi

Nu verkar äntligen kommunen sätta ner foten vad gäller stamnätet för fiberutbyggnaden i kommunen!

Kommunstyrelsen föreslog den 10/2 att kommunen ska genomföra fiberutbyggnaden i egen regi.
Stamnätet ska byggas ut i ordningen närmast befintligt stadsnät förs och sen vidare utåt i kommunen, detta innebär att vi i Rackenfiber ligger långt fram i kön då vi idag har nära till stadsnätet.
Se artikel i AN som är bifogad.

Landsbygdsuppror på gång??

Inslag i SVT Värmland ang fiberutbyggnad i Arvika kommun
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/landsbygdsuppror-hotar

Inslag i Radio värmland från Byn och Årbotten ang fiber
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=5697981

100 intresseanmälningar

Nu är vi 100 st som är intresserade av fiber runt Racken!
Men för att få en lägre anslutningsavgift behöver vi bli fler, så prata med dina grannar. Om vi alla hjälps åt så kan vi snabbare komma till beslut om fiberdragningen.

Informationsmöte 3 oktober

Den 3 oktober kl 18.00 i Bosebyns bygdegård håller vi ett informations/arbetsmöte för att informera om läget och driva projektet framåt.
Representanter från Arvika Kommun kommer att närvara.
Välkomna!

Fiber och 4G i framtiden och Vicicom rekommenderar kommunen att bygga eget stamnät

Kommer 4G och 5G att byggas ut i hela Arvika Kommun?
Hur många master behövs i så fall?
Är rentav fiberföreningarna onödiga?

Läs Ola Nilssons svar på en fråga i Arvika Nyheter 21/8
Det är inte 4G/5G ELLER fiber som är framtiden. Det är 4G/5G OCH fiber som är framtiden!

Fiberutbyggnad i Arvika kommun

http://bit.ly/19wKEae

2013-08-20

Arvika kommun har antagit en IT-strategi för fiberutbyggnad. Som ett led i att ytterligare ta fram underlag så har konsultföretaget Vicicom anlitats för att beskriva nuläge samt förslag till utvecklingsplan gällande fiberbaserade bredbandsnät i Arvika kommun.

Lägesrapport juli

Hej!
Här kommer en liten lägesrapport om hur arbetet med fiber runt Racken fortskrider.

Vi ansökan om 20 000 kr i LEADER pengar till förstudien har beviljats och projektet sträcker sig fram till april 2014.
Detta gör att vi kan satsa mer på informationsspridning, vi håller på att ta fram en informationsfolder som ska spridas ut till alla, samt att vi kommer att sätta upp ett par banderoller utefter Gunnarskogsvägen.

Läsarnas frågor om fiberutbyggnad i AN

I Arvika Nyheter den 19 juni svarar IT-chefen Ola Nilsson på frågor från läsarna om fiberutbyggnad. Länk till artikeln

Artikel i NWT 30 maj

Det planeras för och byggs fibernät i mer än 700 byar runt om i Sverige, i NWT den 30 maj var det en artikel hur man gjort i Alster norr om Karlstad.
Vill du vara med och skapa framtidssäkert bredband för området runt Racken? Anmäl då ditt intresse för fiber!

Sidor

Prenumerera på Fiber runt Racken ekonomisk förening RSS