Fiber runt Racken, januari 2015

Arbetet med att få till ett modernt fibernät runt Racken fortsätter. Vi kommer inom de närmsta veckorna teckna avtal med Arvika Kommunnät AB för att få tillgång till ett stamnät att ansluta oss till och Relacom AB som kommer att utföra en projektering. En projektering som kommer att ligga som underlag för ansökan av statlig finansiering. Projekteringen kommer också ge en tydlig indikation på vad det kommer att kosta i slutändan för att få fiber.

Statusuppdatering november 2014

Här kommer en statusuppdatering från Fiber runt Racken.

Vi har i veckan haft möte med Arvika Kommunnät AB och diskuterat det samverkansavtal som vi ämnar ingå med Arvika Kommunnät.

Genom att ingå detta avtal så får vi tillgång till ett stamnät som vi sen kan koppla vårt egna områdesnät som når respektive fastighet.

Nu kan du bli medlem i Fiber runt Racken

Den som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde kan nu bli medlem.
Ansökan om medlemskap görs till föreningen via formuläret: www.rackenfiber.se/medlem

Välkommen!

Ny tidplan

Vår tidigare tidplan har nu reviderats beroende på den nya informationen om bidragsförfarandet. Fortfarande gäller att vi inte kan påbörja något arbete som medför större kostnader, förrän vi har ett positivt beslut på vår bidragsansökan. Länsstyrelsen kommer att ta emot ansökningar under hösten/vintern 2014. Beslut på ansökningarna kommer däremot inte att tas förrän tidigast maj 2015.

September

Nu börjar det hända saker.

Arvika kommunnät AB hade möte med fiberföreningarna i kommunen den 22/9.
Information gavs om stödet som går att söka från c:a årsskiftet.

50 % i investeringsstöd
109 miljoner kr avsatta till Värmland
Stöd för passiv infrastruktur (kanalisation + fiber) (fiber nytt inte med i förra programmet)

5 krav för att få stödpengar
1. Landsbyggd
2. Ej befintligt NGA nät (fiber)
3. Marknaden får inte planera utbyggnad.
4. Sammanfaller med kommunal och regional strategi
5. Samråd med kommunen.

Lägesrapport

Här kommer en lägesrapport från Rackenfiber ekonomisk förening så att ni alla vet vad som har hänt och är på gång.

Det formella bildandet av föreningen har nu skett då vi äntligen funnit en kassör i Bo Schröder. När vi nu har alla poster tillsatta har vi skickat in anmälan för bildandet av vår Rackenfiber ekonomisk förening.

Arvika kommun har nu bildat bolaget Arvika kommunnät AB som ska arbeta med fiberutbyggnaden i kommunen.

Fördel fiber

Kostnaden för att surfa mobilt rusar i höjden. Priset per förbrukad gigabyte har ökat med 300 procent visar PC för Allas granskning.

Rackenfiber ekonomisk förening bildad

Nu är Rackenfiber ekonomisk förening bildad. Vid gårdagens bildandemöte som samlade ett 30 tal deltagare i Perseruds skolhus fastställdes stadgar och föreningen bildades.

Ser du mobilnätet som din framtida uppkopplingsmöjlighet?

Vi kommer då och då i kontakt med personer som förlitar sig på mobilnätets kapacitet och fortsatta utveckling för en fullgod uppkoppling och därför inte anser sig behöva en fibernätsanslutning. För att kunna dra sådana slutsatser är det viktigt att man grundar det på korrekt fakta och ser till att väga in alla olika aspekter.

Bildandestämma 13 mars kl 19.00 i Perseruds skolhus

Fastighetsägare i Nedre Rackstad, Holm, Rackstad, Stålsberga, delar av Gustås, Perserud, Ö Speketorpen, Öjerud, Bosebyn och Ingersbyn kallas härmed till bildandestämma den 13 mars kl 19.00 i Perseruds skolhus.

Arbetet med att få fiber till området runt Racken har pågått i snart ett år, och nu är det dags att ta ett rejält steg i rätt riktning och bilda en formell fiberförening.
Vi beslutar om stadgar och styrelse och det kommer också att finnas möjlighet att ansöka om medlemskap i föreningen.

/Välkommna önskar interimstyrelsen i Rackenfiber

Sidor

Prenumerera på Fiber runt Racken ekonomisk förening RSS