Teckna fiberavtal i Perserud den 21 februari

Intresset för fiber är stort, vi är nu uppe i drygt 110 tecknade avtal.

Söndagen den 21/2 mellan kl 18-21 är det drop-in i Perseruds bygdegård för beställning av fiber.
Välkomna!

Fler sätt att beställa fiber:

Har du tillgång till skrivare kan du också fixa beställningen själv.
Följ länken för instruktioner: http://www.rackenfiber.se/?q=node/64

Stort intresse!

Pennorna gick varma och skrivaren fick jobba för att skriva ut nya avtal när Fiber runt Racken i söndags hade första signeringsträffen i Rackstad hembygdsgård. Drygt 60 anslutningsavtal och nästan lika många markavtal tecknades under kvällen.

Nästa söndag den 7 februari hålls nästa signeringsträff i Bosebyns hembygdsgård, drop-in mellan kl 18-21.

Välkomna, nu händer det!

Tillfällen att beställa fiber

Välkommen till någon av våra signeringsträffar! Där du kan beställa fiber genom att fylla i anslutningsavtal och markägare har möjlighet att fylla i markavtal.
Representanter från styrelsen finns på plats för att svara på dina frågor, och det kommer att finnas kartor som visar var fiberkablarna kommer att dras.

Tillfällen

Söndag den 31 januari kl. 18.00–21.00 i Rackstad hembygdsgård.
Söndag den 7 februari kl. 18.00–21.00 i Bosebyns hembygdsgård.

Sprid dessa datum så att så många som möjligt som vill ha fiber kan komma.

Välkomna!

Fiber via Arvika Kommunnät AB

På det extrainsatta medlemsmötet den 7 januari valde medlemmarna Arvika Kommunnät AB som fiberleverantör.

Det kommer att krävas en anslutningsgrad på 50% inom området och priset blir då 19 270 kr per anslutning. Vid högre anslutningsgrad sjunker priset till som lägst 14 670 kr vid 100%.
Byggstart är beräknad till våren, och nätet ska vara klart i november 2016.

Ändrade förutsättningar och nytt möte den 7 januari

Vi i styrelsen har funnit oss tvungna att dra i bromsen vad gäller val av fiberleverantör. Efter vårt medlemsmöte den 7 december har förutsättningarna ändrats på sådant sätt att vi i styrelsen vill ha ett nytt medlemsmöte där vi får informera om den uppkomna situationen och ni får besluta.

Medlemsmötet den 7 december

C:a 75 medlemmar närvarade på medlemsmötet när Arvika kommunnät presenterade sitt erbjudande. Bra frågor och stort engagemang bland våra medlemmar!
Material från mötet har skickats ut via mail, har du som medlem inte fått något material skicka ett mail till info@rackenfiber.se så fixar vi det.

Kallelse medlemsmöte 7 december kl 18.00

Kallelse till extra medlemsmöte måndag den 7 december kl 18.00 i Perseruds bygdegård.

Arvika Kommunnät AB kommer att informera om deras erbjudande/upplägg och vi kommer att ha möjlighet att ställa frågor.

Efter Kommunnäts presentation kommer vi inom föreningen ha ett internt möte där vi förhoppningsvis kan komma till beslut i frågan om vi ska välja Arvika Kommunnät eller Peab/Zitius för byggnation av fibernät i vårt område.

/Välkomna
Styrelsen

Medlemsmötet den 24 november

C:a 75 medlemmar närvarade på medlemsmötet när Peab presenterade sitt erbjudande. Bra frågor och stort engagemang bland våra medlemmar!
Material från mötet har skickats ut via mail, har du som medlem inte fått något material skicka ett mail till info@rackenfiber.se så fixar vi det.

Ett nytt medlemsmöte är planerat i v50 då vi ska få ett nytt erbjudande från Arvika Kommunnät presenterat för oss.

Kallelse medlemsmöte 24 november kl 18.00

Med anledning av Peabs planer på att bygga ut vårt område med fiber hålls ett medlemsmöte i Perseruds bygdegård tisdagen den 24 november kl. 18.00
Peab kommer att informera om sina planer och ni som medlemmar kommer kunna ställa frågor.

Efter Peabs presentation tar vi en intern diskussion om läget.

/Välkomna
Styrelsen

Nu händer det omvälvande saker på fiberfronten!

Vi har fått ett erbjudande från Peab om byggnation av fiber inom vårt område. (Peab planerar att bygga inom ett större område där vårt område ingår) Erbjudandet går i korthet ut på att Peab bygger nätet som sen Peab säljer till Skanova, Zitius är kommunikationsoperatör. Vi behöver inte vänta på bidrag och grävningen kan startas till våren. Priset är fast per anslutning utan tillkommande löpande avgift.
Styrelsen undersöker den uppkomma situationen och planerar för ett medlemsmöte i v48/49.

Sidor

Prenumerera på Fiber runt Racken ekonomisk förening RSS