Lägesrapport slutet av januari 2017

Förra måndagen hade vi ett avstämningsmöte med Arvika Kommunnät för att få reda på hur byggnationen går.

Grävarbetena och är i stor sett klart, vissa kompletteringar sker mellan kundschakt och stamnätet.
Blåsning av fiber är också i stor sett klara upp i höjd med Perserud och man jobbar sig vidare norrut.
Om det sticker ut en tunn kabel ut röret in till huset så är det fiberkabeln som är framblåst. Viktigt då att inte röra denna kabel den är känslig för åverkan.

Lägesrapport januari 2017

Här kommer en kort lägesrapport från Kommunnät om hur arbetet fortskrider.

Kundrelaterad info
· Driftade kunder 21st (visar sig att det är 4 st växlade adresser här som vi felsöker)
· Blåsta kunder 44st
· Blåsstop 2st
· Tomtschaktade kunder 63st kan vara flera då vi inte har fått senast
· Projekterade kunder 95st
· Ej projekterade 14st

Lägesrapport november 2016

Fiberarbetet pågår fortfarande för fullt inom vårt område. Från början var det sagt att fibernätet skulle vara klart den sista november, det kommer det tyvärr inte vara i hela området. Vissa delar kommer att få fiber inom någon vecka men några delar kommer inte få fiber förrän till våren tyvärr.
Här kommer en statusuppdatering som vi idag har fått från Arvika Kommunnät AB.

Lägesrapport Fiber runt Racken augusti 2016

Vid dagens byggmöte med Arvika Kommunnät fick vi följande rapport om det aktuella läget.

För det första, planen att vi ska ha fiber i november ligger fast! Det har visat sig att det finns mer befintlig kanalisation i nedre Rackstad än vi visste om, detta snabbar på anläggningen av stamfibern. En mycket positiv nyhet.

Från Öjerud och norrut pågår grävning av stamfibern, arbetet har i stort gått enligt plan. Nu är grävaren på Sälbodavägen påväg mot Fallen. Här kommer trafikljus att stättas upp för att snabba på grävarbetet. När grävaren har nått Fallen kommer den sen fortsätta i Ingersbyn.

Kontakta Arvika kommunnät vid frågor angående projektering och grävning

Arvika kommunnät AB projekterar för fullt inom vårt område.
Stakkäppar markerar var fibern är tänkt att grävas ner. Om du absolut anser att dragningen är olämplig. Kan vara berg så det inte går att gräva, känslig mark, anläggningar under jord som kan skadas mm.

Då vill Arvika Kommunnät att ni kontaktar dom för vidare diskussioner.

Kontaktinformation
E-post info@anslutarvika.nu
Telefon kundtjänst 0570-764076 eller Andreas Håfström 076 1131448.

Nu gräver vi!!

Äntligen!
Idag började grävarbetet för att anlägga fibernätet runt Racken.
Jordells Åkeri & Entreprenad AB heter företaget som kommer att gräva i vårt område, nu har man börjat i Skotta och kommer att börja med Öjerud och Bosebyn.

Nu börjar kundprojekteringen

Under v25 kommer Arvika Kommunnät att påbörja kundprojekteringen. Alla som beställt fiber kommer att kontaktats av Arvika Kommunnät för att boka in en träff där fiberdragningen in till din fastighet kommer att fastställas.

Grävarbetet kommer också att påbörjas snart, olika grävmaskiner kommer att gräva för stamfibern och för kundanslutningar.

Magisk gräns passerad!! Klart att det kommer byggas fibernät.

Under täckningsmötet i Perserud den 3 april passerades gränsen 50% påskrivna anslutningsavtal (184 st) vilket var den undre gränsen för att Arvika Kommunnät AB ska starta bygget av fibernät inom vårt område! Hurra!!

Alla ytterliga anslutningsavtal innebär en sänkning av anslutningsavgiften för alla, det går bra att teckna sig för fiber fram till de 30 april.

Men nu är det klart att bygget av fibernätet inom vårt område kommer att bli av!

Teckningsmöte den 3 april

Nu börjar det dra ihop sig!

Vi har idag (2016-03-11) 170 beställda fiberanslutningar, och vi kommer att nå målet 50 %. Så vi kan redan nu konstatera att vi kommer att få fiber under 2016!!!

Söndagen den 3 april mellan kl 18-20 i Perseruds bygdegård blir det en ny möjlighet att beställa fiber och få svar på frågor för dig som ännu inte har bestämt dig.

/Styrelsen

Årsmöte den 24 april

Medlemmar i Fiber runr Racken ek. för. kallas till årsmöte söndagen den 24 april kl 17.00 i Perseruds bygdegård.

Välkomna!

Sidor

Prenumerera på Fiber runt Racken ekonomisk förening RSS