Statusrapport april

Nu går vi förhoppningsvis snart in i sista månaden av projektet med att anlägga fibernät runt Racken. Här kommer en statusrapport från Arvika Kommunnät

Minimässa 29 mars och 5 april

Har du fått fibern installerad men är osäker på vilka tjänster som du ska beställa?
Vilken teknisk utrustning behöver jag?

Dessa frågor får du svar på om du besöker någon av Arvika Kommunnäts minimässor 29 mars eller 5 april kl 18.00 - 20.00 i Arvika Bibliotek.

Årsmöte

Välkommen till årsmöte i Rackenfiber måndag den 24 april kl 19.00 i Perseruds bygdegård.

Inkoppling pågår!

Knappt fyra års arbete börjar nu äntligen bära frukt. Inkoppling sker nu för fullt och 87 fastigheter har nu fått sin fiber inkopplad.
Följande lägesrapport har vi i dagarna fått från Arvika Kommunnät.

Lägesrapport slutet av januari 2017

Förra måndagen hade vi ett avstämningsmöte med Arvika Kommunnät för att få reda på hur byggnationen går.

Grävarbetena och är i stor sett klart, vissa kompletteringar sker mellan kundschakt och stamnätet.
Blåsning av fiber är också i stor sett klara upp i höjd med Perserud och man jobbar sig vidare norrut.
Om det sticker ut en tunn kabel ut röret in till huset så är det fiberkabeln som är framblåst. Viktigt då att inte röra denna kabel den är känslig för åverkan.

Lägesrapport januari 2017

Här kommer en kort lägesrapport från Kommunnät om hur arbetet fortskrider.

Kundrelaterad info
· Driftade kunder 21st (visar sig att det är 4 st växlade adresser här som vi felsöker)
· Blåsta kunder 44st
· Blåsstop 2st
· Tomtschaktade kunder 63st kan vara flera då vi inte har fått senast
· Projekterade kunder 95st
· Ej projekterade 14st

Lägesrapport november 2016

Fiberarbetet pågår fortfarande för fullt inom vårt område. Från början var det sagt att fibernätet skulle vara klart den sista november, det kommer det tyvärr inte vara i hela området. Vissa delar kommer att få fiber inom någon vecka men några delar kommer inte få fiber förrän till våren tyvärr.
Här kommer en statusuppdatering som vi idag har fått från Arvika Kommunnät AB.

Lägesrapport Fiber runt Racken augusti 2016

Vid dagens byggmöte med Arvika Kommunnät fick vi följande rapport om det aktuella läget.

För det första, planen att vi ska ha fiber i november ligger fast! Det har visat sig att det finns mer befintlig kanalisation i nedre Rackstad än vi visste om, detta snabbar på anläggningen av stamfibern. En mycket positiv nyhet.

Från Öjerud och norrut pågår grävning av stamfibern, arbetet har i stort gått enligt plan. Nu är grävaren på Sälbodavägen påväg mot Fallen. Här kommer trafikljus att stättas upp för att snabba på grävarbetet. När grävaren har nått Fallen kommer den sen fortsätta i Ingersbyn.

Kontakta Arvika kommunnät vid frågor angående projektering och grävning

Arvika kommunnät AB projekterar för fullt inom vårt område.
Stakkäppar markerar var fibern är tänkt att grävas ner. Om du absolut anser att dragningen är olämplig. Kan vara berg så det inte går att gräva, känslig mark, anläggningar under jord som kan skadas mm.

Då vill Arvika Kommunnät att ni kontaktar dom för vidare diskussioner.

Kontaktinformation
E-post info@anslutarvika.nu
Telefon kundtjänst 0570-764076 eller Andreas Håfström 076 1131448.

Nu gräver vi!!

Äntligen!
Idag började grävarbetet för att anlägga fibernätet runt Racken.
Jordells Åkeri & Entreprenad AB heter företaget som kommer att gräva i vårt område, nu har man börjat i Skotta och kommer att börja med Öjerud och Bosebyn.

Sidor

Prenumerera på Fiber runt Racken ekonomisk förening RSS